Firma zaměřená na realizaci systémů akumulace dešťové vody pro rodinné domy či rekreační oblasti. Dále výkopových a pomocných prací jako jsou úpravy terénu, výkopy jezírek a komplexní řešení pro zahrady.

Kdo jsme

Dotace: Dešťovka II 2018+

  • Pro nejefektivnější využití dešťové vody v domácnosti je Dotace Dešťovka nově pro všechny domácnosti a rekreační objekty po celé ČR. Cílem je snížit celkové množství odebrané pitné vody pro účely využití akumulované/dešťové vody na zálivku zahrady, splachování WC či předčištění odpadní vody.
  • Vyřídíme za Vás žádost a veškerou administrativu.
  • Zpracujeme odborný posudek.
  • Vyhotovíme projektovou dokumentaci.

Pro získání dotace je třeba splnit

100% plochy střechy obytné budovy musí být svedeno do nádrže. V odůvodněných případech, kdy nelze svést 100%, lze získat dotaci i při svedení alespoň 50%. Souhlas všech majitelů objektu.

 

O dotaci lze požádat před zahájením realizace díla.

 

Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3. Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na čištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Výzva: OTEVŘENÁ pro podání žádosti

Kontaktujte nás

 

Povinné pole

Povinné pole

Odesílání formuláře . . .

Při odesílání nastala chyba

Úspěšně odeslaný formulář

Povinné pole

Povinné pole

Povinné pole

Waterrain s.r.o.

IČ: 09266364  |  Železniční I 125, 738 01 Staré město

 

+420 702 079 015

info@waterrain.cz

Waterrain s.r.o. / COPYRIGHT © 2021, všechna práva vyhrazena